Mérnöki tevékenység

Társaságunk teljes körű segítséget nyújt az Önök terveinek kivitelezéséhez a tanulmányok biztosításától a komplett tervdokumentáción és az EÚ támogatási alapjához, a nemzeti és kerületi támogatási alapokhoz benyújtandó kérvény kidolgozásán, a környezetre gyakorolt hatás kiértékelésén át egészen a versenytárgyalás lebonyolítása, a terv megvalósítása, a műszaki ellenőrzés (a FIDIC szabályokat is beleértve) és a végső értékelés megvalósításáig.

 

A projekt előkészítésénél a következő tevékenységeket végezzük:

 • a projekt tartalmának feltérképezése és egyeztetése a beruházó érdekeinek figyelembe vétele mellett
 • a tervdokumentáció állapotának ellenőrzése és értékelése a támogatás céljához való kapcsolat terén
 • a projekt értékelése és paraméterezése
 • a projekt további lépéseinek előkészítése
 • folyamatos konzultáció a beruházóval a projekt előkészítés alatt;
 • a projekt folyamatos konzultációja az Állami Környezetvédelmi Alap, a Környezetvédelmi Minisztérium esetleg más illetékes hatósággal
 • részvétel a projekt beruházójával és a többi szolgáltatóval folytatott tárgyalásokon
 • a projekt előrehaladásáról szóló rendszeres negyedéves jelentések feldolgozása
 • javaslat a projekt pénzügyi modellezésére

Elkészítjük és szervezésileg bebiztosítjuk a kérvény benyújtását az Állami Környezetvédelmi Alap, Környezetvédelmi Minisztérium vagy kerületi hivatal által hasonló céllal meghirdetett programjába.

 Az előkészítés és a szervezeti biztosítás tartalmazza:

 • a kérvény elkészítésének tervezetét az európai támogatási alaphoz és az Állami Környezetvédelmi Alaphoz, csatolva az iránymutatásoknak megfelelő mellékleteket, amelyek megfelelnek az európai támogatási alapok és az Állami Környezetvédelmi Alap követelményeinek is
 • tanácsadói és szervezői támogatást az illetékes kerületi hivatal környezetvédelmi osztályán a NATURA 2000-re gyakorolt hatás megítélésének területén.
 • tanácsadói és szervezői támogatást a helyileg illetékes Cseh Környezetvédelmi Felügyelet támogatásának elnyerésénél
 • az európai támogatási alapnak, az Állami Környezetvédelmi Alapnak, és a hasonló szervezeteknek benyújtandó kérvény végső változatának kidolgozása elektronikus és nyomtatott formában, beleértve a függelékeket a meghatározott irányelvek alapján
 • tanácsadói és szervezői támogatást a Cseh Környezetvédelmi Felügyelet és a jóváhagyó bizottság esetleges észrevételeinek megoldásánál
 • tanácsadói támogatást a terv pénzügyi fedezetéről szóló szerződés aláírásánál