Fejlesztési tervek

Az Európai unió területén azokat a követelményeket kell teljesíteni, amelyeket ez a csoport tagállamaitól követel. Az európai alapok felhasználásának terjedelmére tekintettel és hatásukkal a jövőben megvalósítandó vízelvezető rendszerek infrastruktúrájára, az EU ezen vízelvezető rendszerek fejlesztési tervekeinek kidolgozását követeli, mint ezen beruházások alapvető dokumentumát. 

Társaságunk a vízelvezető rendszerek fejlesztési terveit a szimulációs modellezés módszerének segítségével oldja meg, felhasználva a csatornahálózat monitoringját, amely az áramlás, a csapadék és a vízminőség mérésében nyilvánul meg, így a szimulációs modell hidraulikus viselkedése a kalibráció és ellenőrzés után a legvalósághűbb képet adja.

A vízelvezető rendszerek fejlesztési terveinek legfontosabb része a szükséges kanalizációs gyűjtőkapacitás nagyságának javaslata, a túlcsordulási kamrák recipienshez való viszonyának megállapítása, különösen új, városszéli lakórészek vagy ipari parkok hozzákapcsolása után.

A finanszírozás biztosítása a Környezeti Operatív Program (OPE) alapjából és a városi vízelvezető rendszerek fejlesztési terveinek kidolgozása modern mérnöki szemléletet követel. Társaságunk a komplex műszaki megoldásokon kívül a finanszírozási forrást is biztosít a terv sikeres megvalósításához.

 Termékismertetőt

 001_generel odvodnění_hu.jpg 002_generel zás pit vod_hu.jpg 003_alt met odkan_hu.jpg