Integrált irányítási rendszer politika

A vállalat politikája az integrált irányítási rendszer politikáért

cert_kvalita.jpgcert_environment.jpgcert_bozp.jpg

 

  • A ČSN EN ISO 9001:2009 normának megfelelő minőség
  • ČSN EN ISO 14001:2005 normának megfelelő környezetvédelem
  • A ČSN OHSAS 18001:2008 normának megfelelő munkabiztonság és egészségvédelem


A vállalat további sikeres fejlődése azokon az eredményeken alapszik, amelyeket vállalkozói tevékenységünk megvalósításával érünk el a piacon.

 

 A projekt kidolgozása elsősorban a tervdokumentumok minden részének minőségi kivitelezését követeli, mely kizárja vagy minimalizálja a környezet minőségére, az emberek biztonságára és egészségére vetülő káros hatásokat úgy a terv megvalósítása, mint az elkészült mű működtetése alatt. Ez befolyásolja a vállalat minden alkalmazottjának döntéseit, munkáját és a proaktív hozzáállásukat. 

 

  • Az irányítási tevékenység és folyamat módszerei és gyakorlata, valamint minden munkafolyamat gyakorlati megvalósítása a dokumentáción, az alkalmazottak szakmai kompetenciáján és ezen gyakorlatok helyes és pontos kivitelezésén múlik.
  • A tervezett munka, irányítási és ellenőrzési eljárások felhasználásának terén állandó prevenciós jellegű ellátást biztosítunk a tervezés, a legmagasabb minőségű és minden igényt kielégítő útmutató dokumentáció kidolgozásánál, a környezetvédelmi törvények és normák betartásának terén, a törvény adta és egyéb kötelezettségek betartásáról az emberek védelme és biztosítása terén. Gondoskodunk a szélsőséges esetek megelőzésének biztosításáról és az esetleges szélsőséges események negatív hatásainak kezeléséről.
  • Az integrált irányítási rendszer alapvető eleme a tervezett célok javítása a folyamatok hatékonyságáról és eredményességéről nyert aktuális ismeretek, valamint a megvalósított javaslatok alapján. A célok teljesítésének érdekében a terveket a végrehajtásra biztosított források szerint osztályozzuk.
  • A vállalat vezetése kötelezi magát a vállalat vezetésének és fejlődésének állandó javítására és ezen integrált irányítási rendszerből (IIR) kifolyó mindennemű kötelesség teljesítésére.
  • Ezért az IIR politikát a társaság egyezteti alkalmazottaival, a szorosan együttműködő társaságokkal, de figyelemmel követheti a nyilvánosság is.
  • Az IIR politikából kifolyó kötelezettségek teljesítése a vállalatvezetés érdeklődésének állandó tárgyát képezi és mint a folyamatos fejlődés és prosperálás garanciáját, rendszeresen felülvizsgálják és korszerűsítik az alkalmasság és folytonosság vonatkozásában.

 

Teplice, 2012.11.1

www.iso.cz